Borrning

Vi har borrat ca 4 400 vatten och energibrunnar under åren sedan 1960.

All borrning sker med moderna maskiner och certifierad personal.

Före borrning måste området inventeras för egna och grannars avlopp samt angränsande energibrunnar.