Förbättring av gamla brunnar

Många gamla brunnar både borrade och grävda har inträngande ytvatten och bakterieproblem, detta har vi väl utvecklade metoder för att åtgärda.

En del borrade brunnar har bristande tillrinning och det kan vi också åtgärda med “tryckning” som vi var med och utvecklade redan i början av 70-talet.

När man gör åtgärder i gamla brunnar är det lätt att göra något fel så att brunnen blir fördärvad. Därför är det viktigt att kontakta oss innan man tar egna initiativ.