Pumpar

Vi har under åren installerat eller bytt ut ca 5 000 pumpar.

Vi har eget utbytessystem med renoverade pumpar för de vanligaste pumptyperna.

Våra pumpstyrningar är av industristandard som klarar många års säker drift.

Vi har speciella pumpar och utrustning för utbyte av ejektorpumpar.

Vi har en specialbil med verktyg för att ta upp fastnade pumpar.

Pumpbyten och nymontering sker med slang på hydrauliska trummor så att kontaminering av bakterier från marken kan undvikas.